Menu

Godziny pracy

Godziny: 08:00 - 17:00

Dni pracy: Pon - Pią

Tel: +48 61 818 80 69

Kom: +48 508 126 154

ECHO ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ jest bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno – reklamowym ukazującym się na terenie gminy Kostrzyn. Pierwszy numer gazety w nakładzie 1350 egz. trafił do rąk czytelników w kwietniu 2004 roku. Obecnie nakład miesięcznika to 2000 egzemplarzy i jest największym spośród lokalnej prasy gminy Kostrzyn oraz jednym z większych w powiecie poznańskim. Echo Ziemi Kostrzyńskiej ukazuje się pomiędzy 4 a 10 dniem miesiąca i dystrybuowane jest łącznie w około 50 punktach w mieście i na terenach wiejskich. Gazeta na początku liczyła 10-12 stron, rozrastając się do blisko 30 stron formatu A4.

W miesięczniku czytelnicy znajdą m.in:

  • aktualności gminne,
  • wiadomości strażackie,
  • kronikę policyjną,
  • wywiady z ciekawymi postaciami z terenu gminy,
  • wiadomości sportowe,
  • zapowiedzi ważnych imprez,
  • konkursy dla czytelników,
  • ogłoszenia drobne,
  • reklamy.

Redakcja miesięcznika mieści się w siedzibie firmy ARTPOLDRUK. Adres w zakładce kontakt. Miesięcznik “ECHO ZIEMI KOSTRZYŃSKIEJ” redaguje zespół:
Paweł Kaczmarek – redaktor naczelny, Zbigniew Kruszona oraz współpracownicy.

Wydawca nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, które ukazują się w miesięczniku oraz zastrzega sobie prawo niepublikowania, skracania i niezwracania niektórych tekstów. Wzory reklam oraz materiały zamieszczone w miesięczniku nie mogą być wykorzystywane bez zgody wydawcy. Materiały do zamieszczenia w bieżącym numerze redakcja przyjmuje zawsze do 27 dnia poprzedzającego miesiąca. Istnieje możliwość opublikowania otrzymanych tekstów po tym terminie w przypadku późniejszego oddania numeru do druku.

Zachęcamy do reklamowania usług w naszej gazecie. Ogłoszenia drobne (nie będące reklamami) zamieszczamy bezpłatnie, a ogłoszenia promujące usługi to koszt 15 zł netto. Reklamy w miesięczniku zaczynają się od 21 zł brutto. Dodatkowo przyznajemy klientom atrakcyjne rabaty. Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, kolportażu ulotek reklamowych w czasopiśmie.

Cennik reklam

(* nie dotyczy ogłoszeń wyborczych zamawianych przez Komitety Wyborcze)

Koszt reklamy jednokolorowej we wnętrzu gazety:
Zaznaczenie “A – 1 moduł (27 x 95 mm) – 25 zł brutto
Zaznaczenie “B – 2 moduły (54 x 95 mm) – 40 zł brutto
Zaznaczenie “C – 4 moduły (108 x 95 mm) – 70 zł brutto
Zaznaczenie “D – 5 modułów (135 x 95 mm) – 85 zł brutto
Zaznaczenie “E – 8 modułów (108 x 193 mm) – 130 zł brutto
Zaznaczenie “F – 10 modułów (135 x 193 mm lub 290 x 95 mm) – 150 zł brutto
Zaznaczenie “G – 20 modułów (290 x 193 mm) – 280 zł brutto

Koszt reklamy kolorowej we wnętrzu gazety:
Zaznaczenie “A – 1 moduł (27 x 95 mm) – 75 brutto
Zaznaczenie “B – 2 moduły (54 x 95 mm) – 110 zł brutto
Zaznaczenie “C – 4 moduły (108 x 95 mm) – 150 zł brutto
Zaznaczenie “D – 5 modułów (135 x 95 mm) – 175 zł brutto
Zaznaczenie “E – 8 modułów (108 x 193 mm) – 240 zł brutto
Zaznaczenie “F – 10 modułów (135 x 193 mm lub 290 x 95 mm) – 300 zł brutto
Zaznaczenie “G – 20 modułów (290 x 193 mm) – 580 zł brutto

Koszt reklamy kolorowej na pierwszej stronie:
Zaznaczenie “A – 1 moduł (27 x 95 mm) – 100 zł brutto
Zaznaczenie “B – 2 moduły (54 x 95 mm) – 140 brutto
Zaznaczenie “C – 4 moduły (108 x 95 mm) – 200 zł brutto
Zaznaczenie “D – 5 modułów (135 x 95 mm) – 250 zł brutto
Zaznaczenie “E – 8 modułów (108 x 193 mm) – 340 zł brutto

Koszt reklamy kolorowej na ostatniej stronie:
Zaznaczenie “A – 1 moduł (27 x 95 mm) – 80 brutto
Zaznaczenie “B – 2 moduły (54 x 95 mm) – 130 brutto
Zaznaczenie “C – 4 moduły (108 x 95 mm) – 180 zł brutto
Zaznaczenie “D – 5 modułów (135 x 95 mm) – 225 zł brutto
Zaznaczenie “E – 8 modułów (108 x 193 mm) – 280 zł brutto
Zaznaczenie “F – 10 modułów (135 x 193 mm lub 290 x 95 mm) – 340 brutto
Zaznaczenie “G – 20 modułów (290 x 193 mm) – 640 zł brutto

* Koszt ogłoszeń wyborczych jest wyższy od podanych cen o 20{6759a2fb8fb2cce67d616c62276d18e99c27bc5ad9d376246347d859114c9ec7}.